Canadian Cancer Society publicerade nyligen en sammanställning över länder och regioner som lagstiftat om rökförbud i fordon där barn färdas. Enligt denna har lagar om rökförbud i fordon med barn i införts i tre länder, nio kanadensiska provinser/territorier, fyra amerikanska delstater, sex delstater i Australien, åtta kommuner i Kanada, nio kommuner i USA samt i Puerto Rico.

Listan nedan är en översättning av sammanställningen från Canadian Cancer Society. I parentesen anges upp till vilken ålder som barn/unga skyddas av lagen samt när den började gälla.

Länder
1. Mauritius (skyddet omfattar passagerare i alla åldrar, mars 2009)
2. Sydafrika (12 år, augusti 2009)
3. Bahrain

Kanada, provinser/territorier
1. Nova Scotia (19 år, april 2008)
2. Yukon Territory (18, maj 2008)
3. Ontario (16, januari 2009)
4. British Columbia (16, april 2009)
5. New Brunswick (16, januari 2010)
6. Prince Edward Island(19, september 2009)
7. Manitoba (16, juli 2010)
8. Saskatchewan (16, oktober 2010)
9. Newfoundland and Labrador (16, juli 2011)

Kommuner (municipalities) i Kanada
1. Wolfville, Nova Scotia (19, juni 2008)
2. Surrey, British Columbia (19, juli 2008)
3. Okotoks, Alberta (16, september 2008)
4. White Rock, British Columbia (16, november 2008)
5. Richmond, British Columbia (19, november 2008)
6. Athabasca, Alberta (18, mars 2011)
7. Leduc, Alberta (18, juli 2011)
8. Medicine Hat, Alberta (16, September 2011)

Stater och territorier i Australien
1. South Australia (16, maj 2007)
2. Tasmania (18, januari 2008)
3. New South Wales (16, juli 2009)
4. Victoria (18, januari 2010)
5. Queensland (16, januari 2010)
6. Western Australia (17, september 2010)

Delstater i USA
1. Arkansas (omfattar barn i särskild barnstol, juli 2006)
2. Louisiana (13,4 Aug. 15, 2006)
3. Kalifornien (18, januari 2008)
4. Maine (16, September 2008

Kommuner (municipalities) i USA
1. Bangor, Maine (18, januari 2007)
2. Keyport, New Jersey (18, april 2007)
3. Rockland County, N.Y. (18, juni 2007)
4. West Long Branch Borough, NJ (18, juni 2007)
5. Loma Linda, CA (18, juli 2008)
6. Monroe County, Indiana (13, april 2009)
7. Rohnert Park, CA (18, maj 2009)
8. Martinez, CA (18, juni 2009)
9. Hawaii County (18, augusti 2010)
10. Carpenteria, CA (18, maj 2011)

Samt
Puerto Rico (13, mars 2007)

Läs vidare