Effekten handlar både om  minska skadorna från passiv rökning och att avnormalisera rökning i offentliga miljöer.

På tionde plats på listan över hälsofrämjande insatser finns ytterligare en som är tobaksrelaterad: förbud av marknadsföring för tobak.

Här finns hela listan över framgångsrika hälsofrämjande insatser

Läs intervju med Deborah Arnott ASH (Action on Smoking and Health

 

 

Läs vidare