Vänsterpartisten Eva Olofsson framhåller att regeringens strategiförslag på tobaksområdet ligger långt ifrån rekommendationerna i WHOs tobakskonvention. Hon föreslår införande av varningsbilder på tobaksförpackningar, licensiering av tobakshandlare och dold försäljning av tobak.

Sex socialdemokrater i socialutskottet skriver i en reservation att strategiförslaget nästan helt saknar åtgärder som kan påverka tobaksbruket hos barn och ungdomar. Socialdemokraterna vill att Tobakskonventionen ska göras till utgångspunkt för ytterligare insatser och att Statens folkhälsoinstitut ska få ett särskilt uppdrag att utarbeta dem. ”Vi efterlyser ett sammanhållet grepp i tobaksfrågan”, skriver de.

Miljöpartisten Magnus Ehrencrona anser att den nationella visionen måste vara ett tobaksfritt samhälle och efterlyser en mer offensiv folkhälsopolitik där Tobakskonventionen används som instrument. Han anser att Sverige inte lever upp till konventionen och vill ha en tydlig strategi för hur detta ska förändras.

Enligt riksdagsplaneringen får propositionen sin slutliga behandling i kammaren den 30 mars. 29 motioner har kommit kring förslagen i den. Ett tiotal av motionerna berör specifikt tobakspolitiken och i flera föreslås bl.a. dols försäljning av tobak.

Här kan du läsa socialutskottets betänkande, inklusive reservationerna.

Här kan du läsa propositionen och de motioner som rör den.

Läs vidare