Före omröstningen debatterade riksdagsledamöterna i två och en halv timme. Flera tyckte att regeringen borde ha föreslagit fler åtgärder för att minska rökningen och snusandet i Sverige. Den åtgärd som de flesta talade om var att förbjuda skyltning med tobaksprodukter. Att affärerna har tobaken undanstoppad och bara tar fram den om en kund ber om det brukar kallas för dold försäljning av tobak.

– Vi anser att en lag om dold försäljning kommer att minska nyrekryteringen av tobaksbrukare, sade Eva Olofsson (v) i debatten.

Hon hade tidigare skrivit en motion och en reservation tillsammans med andra vänsterpartister om samma sak. Även riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade tidigare skrivit motioner och reservationer om att de vill ha dold försäljning av tobak.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) var med i debatten. Hon är den i regeringen som har ansvar för tobaksprevention. Hon kommenterade inte förslaget om dold försäljning direkt, men sade att regeringen redan gör mycket för att minska tobaksbruket:

– Vi gör massor av saker, men vi ska göra rätt saker. Men jag utesluter ingenting för framtiden, sade hon.

Moderat med annorlunda åsikter
En riksdagsledamot hade andra åsikter om tobak än sina partikamrater. Detvar moderaten Henrik Ripa, somhöll med om flera av tobaksförslagen från andra partier.

– Vi måste ha en vision om ett tobaksfritt samhälle, sade han.

– Jag tror att ett första steg är att förbjuda försäljningen och import av cigaretter i Sverige. Som ni kanske har börjat ana är inte detta partiets linje som jag nu driver utan det som jag kommer att verka för i mitt uppdrag här i riksdagen.

Ändå ville han inte rösta mot sitt partis förslag. Han sade såhär:

– Jag respekterar de beslut som vår grupp fattar. Min uppfattning är att ska man förändra politiken gör man det inifrån. Min ambition är att driva de frågorna internt inom Moderaterna och Alliansen.

Målen i ANDT-strategin
ANDT-strategin som riksdagen sade ja till, innehåller ett övergripande mål och sju långsiktiga mål. Det övergripande målet är: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk

De sju långsiktiga målen är:
1. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

Läs vidare