Medan marknadsföringen av tobaksprodukter numer begränsas allt mer i de flesta länder, är e-cigaretterna – och därmed reklamen för dem – ofta fortfarande oreglerade. Det innebär att tillverkarna kan ha möjlighet att visa rökning av e-cigaretter på bild i annonserna. Forskare vid University of Pennsylvania bestämde sig för att undersöka om sådan e-cigarettreklam kan ha någon inverkan på efterfrågan på tobaksprodukter.

I studien deltog sammanlagt omkring 800 personer. De delades in i tre grupper. I varje grupp fanns rökare, före detta rökare och feströkare. En grupp fick se en serie av videoflmer med e-cigarettreklam från internet där personer som rökte e-cigaretter visades på bild. En annan grupp fick se e-cigarettannonsering där rökning inte visades och den tredje gruppen fick bara besvara frågor om sin medieanvändning.

Efteråt fick deltagarna besvara en enkät. Resultatet visar att rökare som tittat på reklamfilmer med e-cigarettrökning fick ett större sug efter vanliga cigaretter och de ökade också sin rökning något i samband med experimentet. De före detta rökarna i denna grupp rapporterade att deras beslutsamhet att inte röka minskade. Bland dem som fick se reklam där e-cigarettrökningen inte avbildades eller som fick besvara frågor om medieanvändning förändrades inte intresset för att röka tobakscigaretter.

Feströkare påverkades inte på samma sätt som rökare och före detta rökare av reklamen med e-cigarettrökning i.

Det är känt sedan tidigare att exponering för rök-triggers som bilder av cigaretter, askkoppar, tändstickor, tändare och tobaksrök ökar rökares önskan att röka, säger Erin Maloney, en av forskarna bakom studien i ett pressuttalande.

Det är också känt att sådan exponering gör före detta rökare mer osäkra på sin förmåga att avstå från att röka. Eftersom många e-cigaretter är mycket lika tobakscigaretter, ville vi se om e-cigarettreklam kan ha samma effekt.

De flesta stora tobaksbolag äger nu e-cigarettföretag. E-cigarettföretagen lade i fjol omkring en miljard dollar på marknadsföring och väntas satsa ännu mer de kommande åren.

Studien har publicerats online av tidskriften Health Communication.

Läs vidare