Regeringen avsätter omkring 260 miljoner kronor per år 2011-2015 för insatser enligt strategin och tänker lägga fram årliga åtgärdsprogram. De tobaksanknutna åtgärder som finns med i programmet för 2011 är främst skattehöjningarna på tobak, förstärkt tillsyn av åldersgränsen (möjligheten att åter använda provköp som tillsynsmetod ska utredas), utredning av om fler offentliga miljöer kan göras rökfria samt utredning av hur rökförbudet på skolgårdarna bättre ska kunna efterlevas.

Tankesmedjan Tobaksfakta efterlyser fler och mer kraftfulla åtgärder i den internationella Tobakskonventionens anda och anser bland annat att det är hög tid att Sverige inför dold försäljning av tobaksvaror. Internationella erfarenheter visar att en sådan förändring kan minska tobaksanvändningen och skydda främst barn och ungdomar mot tobaksindustrins marknadsföring.
På denna länk hittar du regeringens åtgärdsprogram.

Läs vidare