Enligt Ulrika Årehed Kågström, Cancerfonden, Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden, och Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, kommer regeringens länge väntade tobaksproposition att skickas på lagrådsremiss i morgon. Men propositionen innehåller, enligt initierade källor, inget förslag om ett så kallat exponeringsförbud för tobaksprodukter. Det betyder i så fall att tobaksbolagen kan fortsätta att marknadsföra sina produkter i butikerna, en mycket effektiv marknadsföring som starkt påverkar unga och lockar dem att testa tobak.

Exponeringsförbud rekommenderas i den internationella tobakskonventionen, forskning visar att åtgärden är effektiv och många länder har redan infört sådana lagar för att skydda sina unga.

”Förutom våra grannländer Norge och Finland har även Storbritannien, Irland, Australien, och Kanada infört regleringen. I Norge kunde man redan ett år efter infört exponeringsförbud se en märkbar effekt med minskad försäljning av cigaretter”, framhåller generalsekreterarna i artikeln.

Om vi ska nå regeringens målom ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt ska få fortsätta ha den bästa platsen i butiken. Med knappa sju år kvar till år 2025 går det inte att vänta med införandet av en åtgärd som visat sig ha mycket träffsäker effekt.”

Läs Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud.

Läs vidare