– Det är viktigt att våra anläggningar är tillgängliga för alla, säger kommunalrådet Helena Stenberg (S), till Piteå-Tidningen.

Samtidigt som en statlig utredning nu undersöker möjligheterna att lagstifta om rökfria utemiljöer på bland annat idrottsplatser, lekplatser och tågperronger tar allt fler kommuner egna initiativ för att göra sådana miljöer rökfria. Stockholm är exempelvis på väg att föra även uteperrongerna i tunnelbanan rökfria och Gotland har infört rökfria lekplatser. Senast i raden är nu Piteå där förslaget om rökförbud på idrottsanläggningar grundar sig i ett medborgarförslag. Idrott och tobak hör inte ihop, lyder motiveringen och medborgarförslaget är att en rökruta markeras ut och att det sätts upp rökförbudsskyltar på kommunens samtliga idrottsanläggningar.

– Det är viktigt att vi ser till att alla har möjlighet att vistas vid våra anläggningar utan att utsättas för besvär med sin hälsa. Det är mycket som ingår i begreppet tillgänglighet och det här är ett av det, säger Helena Stenberg.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande över medborgarförslaget att det är mest motiverat att införa rökförbud på LF Arena som samlar stor publik. Kultur- och fritidsnämnden väntas dock få kommunfullmäktiges uppdrag att utreda rökfrihet både där och på Piteås andra kommunägda idrottsanläggning, Strömbackaplanen.

– Vi löser inte hela frågan med det här, men det kan vara ett gott exempel. Jag tycker även att det ligger i föreningarnas intresse att göra de föreningsägda planerna rökfria, säger Helena Stenberg.

Läs vidare