Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut (Tobaks uppdraget) genomfört en pilotundersökning i form av en elevenkät om tobaksbruk och tobakstillgänglighet bland högstadie- och gymnasieskolor i sex kommuner. De kommuner som ingick var Degerfors-Karlskoga, Kungsbacka, Mora, Strömsund, Timrå och Ulricehamn. Syftet var att ta fram en enkät som kommuner kananvända för att kartlägga behovet av tillsyn. Folkhälsoinstitutet ville också se om enkätundersökning som metod kan ersätta provköp när det gäller att se hur butiker lever upp till tobakslagen.

Läs vidare