Studien, som nyligen publicerats online av den vetenskapliga tidskriften Addiction, är den första som undersöker samband mellan passiv rökning och vardagliga minnesproblem. Forskarna jämförde en grupp rökare med två grupper rökfria personer – den ena bestod av människor som regelbundet var utsatta för andras tobaksrök, den andra av ickerökare som inte var utsatta för passiv rökning. De som regelbundet utsattes för andras tobaksrök var personer som antingen levde tillsammans med en rökare eller brukade tillbringa mycket tid i rökares sällskap. I genomsnitt rapporterade personerna i denna grupp att de exponerats för andras rök 25 timmar per vecka i 4,5 år.

De tre grupperna fick göra minnestester. Forskarna upptäckte att de ickerökare som regelbundet exponerades för tobaksrök glömde nästan 20 procent mer i testerna än ickerökarna som slapp andras tobaksrök. Allra mest glömde dock rökarna.

Forskarna bakom studien framhåller att resultaten pekar på att de negativa minneseffekterna av passiv rökning är så pass tydliga att de sannolikt påverkar hur man fungerar i vardagen. De menar också att detta är ett viktigt område att forska vidare om.

Länk till tidskiftens sammanfattning av studien

Läs vidare