Studien presenterades nyligen vid ett vetenskapligt möte i barn- och ungdomsmedicin i Denver, Colorado (Paediatric Academic Societies´ Annual Meeting).

Forskarna har använt information som samlats in i enkätform av US Centres for Disease Control and Prevention under åren 1996-2006. Det finns uppgifter både om vilka barn som levt tillsammans med rökare och om halterna av kotinin (en nedbrytningsprodukt av nikotin) i barnens blod.

Resultatet visade att pojkar som utsatts för passiv rökning hade i genomsnitt 1,6 mmHg högre systoliskt (det ”övre” trycket, trycket vid hjärtats sammandragning) blodtryck än andra pojkar. Detta motsvarar en enprocentig höjning av blodtrycket.

Forskarna anser att blodtryckshöjningen ökar risken för högt blodtryck i vuxen ålder, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Motsvarande höjning sågs inte hos flickor. Där hade tvärtom flickor som utsatts för passiv rökning lägre blodtryck än andra flickor.

”Detta stöder tidigare forskningsresultat som visat att det kvinnliga könet är mer skyddat mot skadliga hjärt-kärleffekter av passiv rökning. Fortfarande återstår att ta reda på vad detta skydd består i”, sade Jill Baumgartner, University of Minnesota, när hon presenterade studien.

”Sammanfattningsvis ger vår studie ännu starkare argument för att regeringar måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda barn från passiv rökning.”

Källa: Pressrelease från konferensen

Läs vidare