Sedan tidigare finns ett flertal forskningsresultat som tyder på att rökare har mer ont efter kirurgi och behöver mer smärtstillande behandling. Effekterna av passiv rökning på smärtorna efter en operation har dock inte undersökts tidigare.

Den turkiska forskargruppen undersökte 101 kvinnor som fick sin livmoder bortopererad. Bland kvinnorna fanns 28 rökare, 32 patienter som var utsatta för passiv rökning samt 31 patienter som varken rökte själva eller var utsatta för andras rök.

Efter operationen fick kvinnorna tillgång till smärtlindring med läkemedlet fentanyl. De kunde själva styra doseringen. Patienternas konsumtion av fentanyl registrerades 2, 4, 6 och 24 timmar efter operationen.

Vid alla dessa tidpunkter hade de passiva rökarna en högre konsumtion av fentanyl än de rökfria patienterna. Allra högst konsumtion av det smärtlindrande läkemedlet hade de kvinnor som själva rökte.

Länk till studien

Läs vidare