Italienska forskare har i The Scientific World Journal publicerat en studie om sambandet mellan passiv rökning och det som kallas mild kognitiv nedsättning, Mild Cognitive Impairment, MCI. Det har tidigare visats att såväl rökning som passiv rökning kan bidra till demenssjukdom. MCI är en lindrigare försämring av minne och andra intellektuella funktioner. Ibland är MCI ett förstadium till demenes, ibland inte. Sambandet mellan passiv rökning och MCI har tidigare varit oklart. I den italienska studien deltog 933 äldre varav 711 var kognitivt friska, 124 hade en demensdiagnos och 98 MCI.

Resultatet av analysen visade tydligt att såväl passiv som aktiv rökning ökade risken för både MCI och demens.

I en amerikansk forskningsstudie visades att ickerökare som utsätts för passiv rökning har i princip lika förhöjd risk för diabetes typ 2 som rökare. Forskarna använda data om 6300 vuxna amerikaner. Studien är ännu inte publicerad, men refererades vid The Endocrine Society´s årliga möte i Houston

Läs vidare