MOP3, som är mötet mellan parterna till protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksprodukter, kommer också att äga rum där.

Exakta datum för konferenserna kommer att kommuniceras senare.

Det framgår av tobakskonventionens webbplats.

Läs vidare