Forskarna har studerat europeiska länder med lagstiftning om rökfria miljöer. De har använt uppgifter som samlats in i projektet International Tobacco Control Policy Evaluation Project. I detta projekt samlas uppgifter in före införandet av rökförbud i offentliga miljöer och på arbetsplatser och efter att den nya lagen trätt i kraft.

De länder som ingår i studien är Irland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och England. Det sistnämnda landet användes som kontrollnation eftersom siffrorna samlades in innan något rökförbud trätt i kraft i England.

Sammanlagt ingick 4634 rökare i de fyra länderna med rökförbud och 1080 rökare i England i studien.

Före införandet av lagstiftning om rökfria offentliga miljöer hade de flesta rökare någon typ av restriktioner mot att röka hemma. Särskilt i Tyskland och Frankrike begränsade rökarna sin rökning i hemmet. De som hade små barn hemma och var positiva till offentliga rökförbud var också mest benägna att låta bli att röka i bostaden.

När de nya lagarna väl hade införts ökade andelen rökare som inte tillät rökning hemma. Ökningen var 25 procent i Irland, 17 procent i Frankrike, 38 procent i Tyskland och 28 procent i Nederländerna.

Även i England blev det vanligare att rökare hade rökfritt hemma mellan de två undersökningstillfällena. Vid det andra tillfället var det bara några månader kvar tills en ny lag om rökfria offentliga miljöer skulle träda i kraft även där.

I sin artikel framhåller forskarna att resultatet sticker hål på den gamla uppfattningen att offentliga rökförbud ökar rökningen i hemmen. Det är inte så att rökarna bara flyttar sin rökning någon annanstans. Istället påverkas de av samhällsutvecklingen och kan få ökad motivation att låta bli att röka.

Läs vidare