Tobakens effekter på människors hälsa är väl dokumenterade, men att tobaksproduktionen i alla led har stora effekter på miljön är mindre känt. Läs mer om detta i vårt nya faktablad Ekologiska fotavtryck – om tobakens påverkan på miljön.

Mer läsning om tobakens påverkan på miljö och klimat

VISIR: Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018 

WHO: Cigarettsmoking – an assesment of global enviromental footprint

 

 

Läs vidare