Tack vare en lagändring är det nu åter möjligt för kommunerna att sköta tillsynen av åldersgränsen för tobaks- och alkoholköp med hjälp av så kallade kontrollköp. Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som fyllt 18 år, på uppdrag av kommunen, testar om det går att handla folköl eller tobak utan att visa legitimation.

Syftet med de nya bestämmelserna är, enligt folkhälsomyndigheten, att kontrollköp ska tillämpas på ett rättssäkert och enhetligt sätt i alla kommuner som väljer att använda metoden.

Föreskrifterna handlar exempelvis om vilka regler kommunen har att följa i samband med rekrytering av och information till kontrollköpare samt om vad som bör ingå i dokumentation om kontrollköp.

Föreskrifterna understryker att syftet med kontrollköp är att ge underlag för en dialog mellan kommunen och de som säljer tobak och alkohol.

Här är de nya föreskrifterna.

Läs vidare