Tobaksbolagen satsar merparten av sina marknadsföringspengar på reklam och synlighet där deras produkter säljs. Att förbjuda sådan reklam och lagstifta om att produkterna ska förvaras dolt – exponeringsförbud – har länge betraktats som en effektiv tobaksförebyggande åtgärd. Exponeringsförbud är också en av de åtgärder som världshälsoorganisationen WHO förespråkar i den internationella tobakskonventionen, som Sverige och närmare 180 andra länder har anslutit sig till.

Flera länder har också infört exponeringsförbud för tobaksprodukter för att skydda sina barn och ungdomar från att bli rökare. Bland dessa länder finns Australien, Kanada, Island, Norge, Irland, Finland, Storbritannien och Thailand. Tobaksindustrin ogillar denna inskränkning i sina möjligheter till marknadsföring och brukar bland annat hävda att det inte finns bevis för att åtgärden minskar rökningen.

I den nya undersökningen gick forskare i Nya Zeeland igenom tidigare studier om sambandet mellan marknadsföring av tobak på säljställen och människors tobaksvanor. De fann 22 välgjorda studier som studerat dessa samband. Samtliga visade att exponering av tobak i butiker ökar rökningen. Några av studierna visade också det som kallas dos-responssamband – ju mer butiksexponering desto mer rökning. Det fanns också några studier som visade på att när exponeringen togs bort så minskade rökningen.

Sammanfattningsvis, skriver forskarna, ger genomgången stöd för att behålla de exponeringsförbud som redan införts och att införa liknande lagar på andra håll.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – undersökte i fjol svenska folkets inställning ett exponeringsförbud för tobaksprodukter i vårt land. Hela 83 procent svarade att det vore bra med en lag om att tobaksvaror ska förvaras utom synhåll för kunderna på försäljningsställen.

– Det är absolut inte rimligt att Sverige, mot folkviljan, tillåter tobaksindustrin att fortsätta exponera barn och ungdomar för tobak på försäljningsställen, sade då Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert hos Tobaksfakta.

– Varje dag som detta nödvändiga beslut skjuts upp leder till att fler unga riskerar att fastna i ett livslångt beroende. Nog borde våra barns hälsa vara viktigare än tobaksindustrins vinstintressen.

Läs vidare