I åldersgruppen 16-29 år uppger nu 18 procent av kvinnorna och 12 procent av männen att de använder nikotinsnus. För tobakssnus är motsvarande andelar inom åldersgruppen 5 procent av kvinnorna och 18 procent av männen. Det visar Folkhälsomyndighetens statistik utifrån svaren i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, HLV.

– Benämningar som tobaksfritt snus, vitt snus och vape kan få nikotinprodukter som nikotinsnus och e-cigaretter att framstå som mindre skadliga. Men nikotinprodukter kan ha negativa hälsoeffekter på bland annat hjärta och kärl. En ökad användning kan genom nikotinets beroendeframkallande egenskaper bidra till en negativ utveckling av folkhälsan, säger enhetschef Åsa Thornqvist på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, HLV, undersöker hur Sveriges befolkning mår och följer förändringarna i hälsa över tid. Undersökningen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna. Årets enkät besvarades av närmare 17 000 personer i åldrarna 16 år och uppåt.

Läs vidare