När det gäller sambandet mellan egen rökning och diabetes typ 2 har de vetenskapliga bevisen de senaste åren blivit allt fler. Många studier pekar på att rökare lättare än rökfria personer drabbas av sjukdomen.

Den nu aktuella studien är den första som identifierar en diabetesrisk även för passiva rökare. Studien har publicerats online i väntan på tryckning i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care.

År 1982 besvarade över 100000 sjuksköterskor en enkät om sin hälsa och sina levnadsvanor. Sjuksköterskorna i denna nationella studie har sedan följts i flera decennier. Forskare vid Brigham and Women´s Hospital i Boston analyserade detta material och fann att rökare, passiva rökare och ex-rökare alla var grupper som drabbats mer av diabetes typ 2 än personer som inte rökt eller utsatts för andras rök.

Länk till sammanfattning av artikeln i Diabetes Care.

Läs vidare