Rapporten Global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2025 är den fjärde i ordningen som följer utvecklingen av tobaksbruket i världen och baseras på data från 165 länder.

60 länder, däribland Sverige, är på god väg att uppnå en relativ minskning av tobaksbruket på minst 30 procent. I ytterligare 90 länder minskar tobaksbruket, i tio länder är tobaksbruket konstant och i sex länder ökar det.

Läs mer om rapporten på A Non Smoking Generations webbplats.

Läs vidare