På måndagen publicerade också företrädare för nio tunga organisationer inom hälso- och sjukvården och tandvården en debattartikel på aftonbladet.se med rubriken ”Gör Sverige rökfritt 2025!”.

– Vi vill skapa ett brett stöd i hela samhället för kravet att regeringen – oavsett färg – inom de närmaste åren beslutar om ett årtal då rökningen ska vara begränsad till några enstaka procent, säger Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Måndagens symposium i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm markerar starten för en satsning som siktar på att få fram ett politiskt beslut under 2015. Förslaget är att regeringen då slår fast att Sverige ska vara så gott som rökfritt år 2025 och samtidigt skapar en plan för hur detta ska ske. Planen bör bygga på de åtgärder som rekommenderas i WHOs tobakskonvention, bland annat exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna, god tillgång till tobaksavvänjning, information och utbildning, standardiserade tobaksförpackningar och att tobaksindustrin inte tillåts påverka folkhälsopolitiken.

Symposiedeltagarna bjöds på ett innehållsrikt program med internationella utblickar, politisk debatt, inspirationsföreläsning om sociala medier, presentation av uppbyggnaden av det regionala arbetet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och reflektioner om etiska aspekter på tobaksfrågan.

TOBACCO ENDGAME TobaksfaktaTOBACCO ENDGAME TobaksfaktaTOBACCO ENDGAME TobaksfaktaTOBACCO ENDGAME TobaksfaktaTOBACCO ENDGAME TobaksfaktaTOBACCO ENDGAME Tobaksfakta

Läs vidare