– Alla projekt genomgår en granskning där genomförbarhet, relevans, budget och kompetens bedöms, säger Marie Risbeck, tf chef för avdelningen för drogprevention och spel.

Det har också genomförts en bedömning av vilka mål i regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin) som berörs av respektive projekt. Bland beviljade projekt finns en tyngdpunkt i de mål som handlar om att minska antalet barn som börjar använda narkotika och dopning eller som debuterar tidigt med alkohol eller tobak. I övrigt är det en relativt jämn fördelning mellan ANDT-strategins mål.

Tidigare i år fördelades drygt 31 miljoner kronor till redan påbörjade projekt vilka även fått stöd 2010 och/eller 2011. Bland dessa är något färre än hälften idéburna organisationer och det finns flera större forskningsprojekt om bland annat alkoholförgiftning, barns passiva rökning, stödgrupper för barn med föräldraproblem samt metodutveckling vad gäller narkotika- och dopningsförebyggande arbete.

Här ser du alla de nya projekten.

Läs vidare