”Snustillverkarna har samma drivkraft som cigarettillverkarna alltid haft, nämligen ekonomiska vinster”, menar Göran Boëthius. Målet för snustillverkarna är att locka in unga människor i ett livslångt nikotinberoende för att få lika livslånga trogna kunder.

Tobaksfakta har skapat opinion för ett politiskt beslut om en strukturerad och långsiktig utfasning av cigarettrökning, och snart kommer en reviderad långsiktig strategi som även inbegriper snus och andra tobaksprodukter.

”Vi kommer då också att presentera studier som visar att en majoritet av svenska befolkningen är för en ökad reglering av snus, till skillnad från den vilseledande information som snusindustrins representanter förmedlat vid sitt oblyga springande i kanslihus och riksdagskorridorer” avslutarGöran Boëthius.

Läs hela repliken här

Läs vidare