Stiftelsens vd Johanna Ragnartz anser att utvecklingen är oroande. Håll Sverige Rent efterlyser en rad olika åtgärder mot nedskräpningen och vill bland annat ha bötesstraff även för den som slänger småskräp som fimpar och snus.

Håll Sverige Rent publicerade nyligen Skräprapporten 2016. De årliga skräprapporterna bygger bland annat på statistik från en rad kommuner landet runt som mäter skräpmängden. I flera av dessa kommuner har nedskräpningen ökat jämfört med föregående år, rapporterar Håll Sverige Rent, och ökningen beror på att det slängs fler fimpar och använda snuspåsar. Hela 62 procent av skräpet i tätorter utgörs av fimpar. Omkring en miljard fimpar kastas varje år på gator och torg. 14 procent av skräpet består av snus.

Eftersom tobakskonsumtionen inte har ökat, måste den ökade nedskräpningen bero på ett förändrat beteende hos rökare och snusare, skriver rapportförfattarna. Och det är lätt att det blir en ond cirkel – studier visar att vi har lättare att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad än på en renstädad plats.

Skräp är inte bara fult och dyrt för samhället att städa bort. Det kan även skada miljön. Fimpen är ett farligt litet skräp, konstaterar Håll Sverige Rent. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast. Där fastnar ämnen som är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier.

Håll Sverige Rent vill att kommunerna ska bli bättre på att arbeta förebyggande mot nedskräpning. Men organisationen vill också ha en strängare tillämpning av skräplagen. I dag är det bara grövre nedskräpning som kan leda till att någon döms till böter, även om all nedskräpning är förbjuden. Håll Sverige Rent anser att även den som slänger småskräp som fimpar ska kunna få böter: ”Att inte nedskräpningsboten omfattar det vanligaste skräpet är orimligt.”

Läs vidare