Ohälsosamma levnadsvanor ligger bakom minst 20 procent av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige. Det handlar om sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom, daibetes och psykisk ohälsa. Många av patienterna får idaginte det stöd de behöver för att lägga om sin livsstil – t ex sluta röka, ändra sina alkoholvanor, minska sitt energiintag och/eller röra på sig mer.Nu vill Socialstyrelsen med hjälp av nationella riktlinjer få mer fart på vårdens förebyggande arbete.

– Vi är som regel bra på att behandla symtomen. Men att förebygga sjukdom måste få högre status inom vården. Vi behöver en enhetlig praxis så att de stora skillnaderna i sjuklighet över landet jämnas ut, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vänder sig till all personal inom såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvård.

– Alla som har patientkontakter ska själva kunna stödja eller hänvisa vidare till någon som kan stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra på sig mer. Vid inget annat tillfälle är motivationen så hög att lägga om livsstil som när man sitter i samtal med sin läkare eller sjuksköterska, säger Lars-Erik Holm.

En preliminär version av riktlinjerna togs fram redan för ett år sedan. Förslagen har diskuterats med vårdens företrädare. och nu publiceras den slutgiltiga versionen.

Varannan svensk kvinna och två tredjedelar av de svenska männen uppger att de har ohälsosamma levnadsvanor. Enbart rökningen kostar i dag samhället 2,2 miljarder kronor om året.

Här kan du ladda ned de nya nationella riktlinjerna.

Läs vidare