Den nya versionen av atlasen publicerades nyligen vid världskonferensen om Tobacco OR Health i Kapstaden, Sydafrika. Den innehåller mängder av intressant, uppdaterad information om tobaksläget i världen. Information som dessutom gjorts tillgänglig på ett ännu bättre sätt med hjälp av webbplatsversionen där användaren kan klicka runt och fördjupa sig i olika ämnen och zooma in på länder och världsdelar.

en av de interaktiva världskartorna har författarna satt poäng på ländernas tobaksförebyggande arbete genom att väga samman landets åtgärder när det gäller rökfria miljöer, hälsovarningar på tobaksprodukter, tobaksavvänjning, reklamförbud och tobaksskatter. Av de nordiska länderna ligger Norge bäst till med 4,3 poäng. Danmark får 4,0 poäng och beröm för de senaste årens tydliga minskning av rökningen. Finland hamnar på 3,6 poäng och sedan kommer Sverige på 3,5 poäng.

Via en annan världskarta går det att klicka fram faktablad där varje land beskrivs närmare. Om Sverige kan vi bland annat läsa att 20,4 procent av männen och 20,8 procent av kvinnorna använder tobak dagligen, att över 6000 pojkar och flickor (10-14 år) röker varje dag och att tobaksbruket kostar samhället minst 38 miljarder kronor per år. Författarna framhåller att Sverige haft framgångar i det tobaksförebyggande arbetet, men att det svenska samhället fortfarande har mycket ogjort när det gäller att minska tobaksbruket. Sverige behöver bland annat fortsätta att höja tobaksskatten och begränsa marknadsföringen av tobak ytterligare.

The Tobacco Atlas är en rik kunskapskälla när det gäller allt ifrån tobaksodling och dess effekter på människor och miljö till tobakspolitiken i olika länder. Här kan läsaren också få veta var världens största tobaksfabriker finns, vilka tobaksodlande länder som försöker hitta alternativa grödor, hur tobaken påverkar jämlikheten och mycket, mycket annat. I den nya upplagan skildras också de nya utmaningar som elektroniska cigaretter och andra nya tobaks- och nikotinprodukter för med sig.

Atlasen produceras av The American Cancer Foundation och kom ut för första gången 2002. Nu märks för första gången en minskning av rökningen globalt, jämfört med situationen då. Men i delar av världen ökar rökningen fortfarande på grund av tobaksindustrins stora ansträngningar för att rekrytera nya kunder där. Det gäller bland annat de flesta länder i Afrika.

Läs vidare