Deltagarna träffas i grupp om 6-10 personer på Frejgatan 85, Odenplans ungdomsmottagning. Om man inte vill medverka i gruppen men ändå vill ha stöd i att bli av med sitt nikotin/tobaksberoende så kan de unga få enskilda samtal.

Datum och innehåll för de olika träffarna

  1. 4/9- 16:00- 17:00: Lära känna varandra, motiv till att sluta.
  2. 18/9- 16:00- 17:00: Tips och råd hur man kan bryta en vana. Nikotinstopp.
  3. 20/9- 14:00- 15:00: Fokus på hur det har gått att sluta.
  4. 25/9- 16:00- 17:00: Varför började du att röka/snusa?
  5. 2/10- 16:00- 17:00: Info/påminnelse om hälsorisker.
  6. 9/10- 16:00- 17:00: Information om hälsa.
  7. 23/10- 16:00- 17:00: Att lyckas behålla sin nikotinfrihet.
  8. 6/11- 16:00- 17:00: Återfallsprevention.

Kursledare

Ted Ljungberg, kurator
Anna-Karin Trångteg, kvalificerad tobaksavvänjare

Anmälan

Kontakta kurator Ted på: ted.ljungberg@stockholm.se eller smsa: 076-1210995. Sista anmälaningsdag är den 23/8.

Plansch att sprida vidare till relevanta aktörer som når unga

Läs vidare