Med en utredning på gång som omfattar frågan om neutrala cigarettpaket kvalificerade sig Sverige i alla fall till ett möte i Paris den 20 juli där de ledande ländernas hälsoministrar redogjorde för sina länders tobakspolitik och diskuterade erfarenheter och framtidsplaner.

Det var den franska hälsoministern som i samarbete med WHO:s sekretariat för tobakskonventionen, FCTC, inbjudit till konferensen mot bakgrund av att landet inom kort slutgiltigt beslutar att införa neutrala cigarettpaket.

Sverige representerades av Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälsominister Gabriel Wikström.

– Det var oerhört intressant att ta del av de erfarenheter som redovisades, säger Agneta Karlsson till Tobaksfakta. Australiens representant hade en lång lista med vad man bör tänka på i planeringen och i beslutsprocessen kring neutrala tobaksförpackningar. En lag om neutrala förpackningar trädde ju i kraft där i december 2012.

Övriga länder som deltog i konferensen var Irland, Uruguay, Nya Zeeland, Norge, Sydafrika och Ungern. Alla länder med långtgående tobakspolitik där frågan om neutrala paket är aktuell, beslutad eller på väg att förverkligas.

– Vad man fick klart för sig är hur olika omständigheterna är i skilda länder. I t ex Australien och Irland är den allmänna opinionen klart positivt inställd till neutrala paket, medan det motsatta gäller i Frankrike, där t ex tobakister genomför uppseendeväckande protestaktioner inför det slutgiltiga beslutet om paketen.

– Det är också tydligt att höger och vänster inte betyder så mycket. Länder med högerregeringar som Storbritannien och Norge har infört eller är på väg att införa neutrala paket, medan t ex Frankrike styrs av en socialistisk regering.

I Sverige har tryckfrihetsförordningen ofta nämnts som ett hinder för sakinformation på tobaksförpackningar, ett hinder som andra länder tydligen inte har.

– Problemen är olika. Irland är ett exempel där äganderätten har en stark skrivning i lagen, men man har lyckats lösa det problemet.

– Av de närvarande länderna är förstås Norge intressantast för oss. Vi har likartade sociala förhållanden och marknader. Vi fick veta att Norges regering lägger fram ett lagförslag om neutrala paket i december i år. Det ska bli spännande att följa den processen.

Agneta Karlsson berättade på mötet att frågan om neutrala paket för svensk del är under utredning och att vi således inte kommit så långt.

– I det läget är det värdefullt för oss att få ta del av andras erfarenheter. Vi kommer säkerligen att samarbeta och ha kontakt med flera av de medverkande i mötet. Det är bra med möten där inte så många är med. Det blir mer avspänt och man hinner lära känna deltagarna bättre.

Pressmeddelande FCTC

Pressmeddelande från socialdepartementet

Läs vidare