I Göteborg förlöpte införandet av rökförbudet lugnt. De första veckorna fick miljöförvaltningen in 17 klagomål på rökning, främst i anslutning till hållplatser.

Ulrika Carlsson, som är vd för köpscentret Nordstan i Göteborg, säger till SVT Nyheter att samarbetet med myndigheter har varit bra inför rökförbudet Hon upplever också att allmänheten i hög grad verkar ha nåtts av informationen och att det har påverkat människors attityder till rökning.
Läs mer>>>

I Järfälla i Stockholm har tillståndshandläggare fått samtal från restaurangägare med frågan om hur många meter från entrén eller uteserveringen gästerna får röka. Det står inte i lagen, så handläggarna diskuterade saken med länsstyrelsen och kom fram till att det helst ska vara 10 meter ifrån. Restaurangägarna uppger att det har gått bra att hålla uteserveringarna rökfria, även om de känt att de velat säga till försiktigt för att inte skrämma bort gäster.
Läs mer>>>

SVT rapporterar att det var tydligt att rökstoppet togs på allvar på uteserveringarna. Det blev rökstopp på landets uteserveringar över en natt, däremot har det varit klurigare vid entréer vid till exempel tunnelbanor. En fråga som har hamnat i fokus är vem som ska stå för tillsynen och se till att lagen efterlevs. SVT lyfter också flera kommuner som tycker att lagen har varit så positiv att de nu funderar på att på eget initiativ utöka rökförbudet till fler områden än de som är reglerade i lag.
Läs mer>>>

SVT:s kulturnyheter har pratat med fem svenska festivaler om hur de tillämpar lagen. Alla har haft koll på att det är förbjudet med rökning på och kring uteserveringar, men i övrigt är det oklart hur lagen ska tolkas. Några planerade för särskilda områden för rökning och att ha dedikerade personer som cirkulerar för att vänligt upplysa deltagarna om rökförbudet,andra har valt att tillåta rökning på hela festivalområdet bortsett från vid matserveringar. Andra har inväntat riktlinjer från kommunen, men varit tydliga med att det inte skulle vara vara fri rökning på området.
Läs mer>>>

Redan efter några dagar efter att rökförbudet infördes upplevde personal på restauranger att det gav positiva effekter. Att slippa tömma askoppar är en fördel, en annan att slippa andas in gästers rök. Malin Ackholt, förbundsordförande på Hotell- och restaurangfacket säger till tidningen Arbetet att den respons de har fått från medlemmar är att det har fungerat bra och att det en månad efter att förbudet började gälla är tydligt att gästerna har förstått att det är rökfritt som gäller. Den kritik som lyfts är att lagen är svår att tolka och att den medför merarbete för personalen.

Läs mer>>>
Läs mer>>>

Under sommaren har det förutom rapportering om hur det gått också debatterats en del om rökförbudet. I en debattartikel i Arbetarbladet har flera representanter från Astma- och allergiförbundet och Astma- och allergiföreningen lyft fram att den utökade tobakslagen är en frihetsreform. Icke-rökare har i många år undanbett sig passiv rökning, men istället fått ta hänsyn till rökarna. Den nya lagen stöttar de som vill undgå att drabbas av passiv rökning.
Läs mer>>>

Läkaren Magnus Karlsson skriver om dubbelmoralen kring rökförbudet i en insändare i Göteborgs-Posten. Han problematiserar den rökromantiska syn som han anser framförts i tidningen och ställer ställer sig frågan om vad det är som gör att man på ledarsidan så lättvindigt propagerar mot förbudet, samtidigt som man är för förbud i andra frågor.
Läs mer>>

Läs vidare