Det visar en opinionsundersökning som genomfördes 2009 av opinionsinstitutet Synovate för Svenskt Nätverk för Tobaksprevention, SNTP.

Undersökningen omfattade 1032 slumpvis valda personer över hela landet som tillfrågades hur de såg på rökning i offentliga miljöer, om de besvärades av andras tobaksrök och vad de anksåg om att skapa nya rökfria miljöer.

Var tionde besväras av andras rök som tränger in i bostaden och av rökning på arbetsplatsen.

Var fjärde av rökning i kollektivtrafiken och andra utomhusmiljöer.

Alla utom dagligrökare besväras av rökning i offentliga miljöer utomhus. Snusare reagerar oftare mot rökning än icke snusare.

Barnfamiljer besväras mer av rök än övriga.

Samsyn rådde – oavsett rökvanor – om rökfritt i hotellrum och i bostäder där det bor barn. Barnfamiljer är mer positiva till rökfria miljöer än övriga.

Deltagarna fick också frågor om tobaksdelen av de beramade nationella folkhälsomålen som ska vara uppnådda 2014.

Nio av tio ställer upp bakom det nationella målet att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.

Även två av tre rökare är positiva. Inga skillnader rådde mellan personer med olika partipreferens.

RAPPORT Rökfritt

Läs vidare