Företaget Netigate har på uppdrag av Astma- och allergiförbundet låtit göra en opinionsundersökning om hur 1625 slumpvis utvalda personer i befolkningen ser på att införa rökfritt på uteserveringar.

– Mycket glädjande! Nu ser vi att befolkningen i stort också är positiva till rökfritt på uteserveringar, något som våra medlemmar som har astma, allergi och annan överkänslighet varit länge, kommenterar Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och allergiförbundet, resultatet av studien.

Stödet för rökfritt ökar allt eftersom fler upptäcker fördelarna med det. När det gäller rökfritt på serveringar inomhus så har det inte påverkat omsättningen negativt i något land enligt WHO. Omsättningen har varit densamma eller ökat.

Genom att införa rökfritt på uteserveringar skyddar man förutom personalen även gäster som tillhör extra känsliga grupper som t ex barn och personer med astma eller doftöverkänslighet från passiv rökning. Astma- och allergiförbundet har startat ett tvåårigt projekt för att få ägare till uteserveringar att införa rökfritt på frivillig väg. Opinionsundersökningen visar att det finns underlag för fler gäster för de uteserveringar som inför rökfritt.

Läs vidare