Detta kommer att ske genom fler observationsbesök på plats, men även genom att granska hur kommunerna hanterar besluten om serveringstillstånd.

Satsningen sker i samverkan med kommunala alkoholhandläggare, polis, Skatteverket och Konsumentverket när det gäller marknadsföring av alkohol och tobak.

– Festivalbesöken är en viktig del av vårt folkhälsoarbete, säger Moa Andersson, handläggare på enheten för social utveckling vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Alkohol och tobak är ofta tillgängligt på festivaler och risken för att minderåriga kommer i kontakt med dessa varor är stor. Detta gör att det ställs extra höga krav på att reglerna följs av de arrangörer som anordnar festivalerna.

Länsstyrelsens roll på festivalområdet är att övervaka och stödja kommunernas tillsynsverksamhet.

Läs vidare