På onsdagen avslutades i Gevéve den femte förhandlingsrundan om ett protokoll som ska reglera det globala arbetet mot illegal handel med tobak. Diskussionsfrågorna under förhandlingarna har varit många och svårlösta och fortsatte att vara så in i det sista, men parterna lyckades ändå till slut enas om en text.

”Vi gratulerar parterna, förhandlingarnas ordförande och den internationella Tobakskonventionens sekretariat som har lagt ned mycket och hårt arbete på detta protokoll. Det är särskilt passande att protokollet blir klart just det år när parterna också kommer att försöka enas om riktlinjer för skatte- och prisåtgärder”, skriver paraplyorganisationen Framework Convention Alliance, FCA, i ett pressmeddelande.

Protokollet om bekämpning av illegal handel är en del av det internationella arbetet med att förverkliga Tobakskonventionen och FCA samlar frivilligorganisationer som vill främja konventionens genomförande.

Att minska smugglingen kan, anser FCA, bidra till minskade tobaksskador:

”Den illegala tobakshandeln spär på den globala tobaksepidemin genom att översvämma marknaderna med billiga tobaksvaror.”

Det fanns länge en oro för att tobaksindustrin skulle lyckas påverka protokollet och blanda sig i bekämpningen av illegal handel, men det slutliga protokollet ger, enligt rapporterna hittills, inga sådana öppningar för industrin. I andan av en annan viktig artikel i Tobakskonventionen – artikel 5.3 om att skydda hälsopolitiken mot tobaksindustrins påverkan – föreskriver det nya protokollet största möjliga öppenhet från länderna om deras eventuella kontakter med tobaksbolag.

Protokollet innehåller bl a en överenskommelse om ett internationellt samarbete kring märkning och spårning av tobaksprodukter. Detta ska vara igång inom fem år och kräver att länderna får igång sina märkningssystem och att resurser för internationell samverkan kring märkningen byggs upp.

Nästa steg i processen är att alla 174 länder som anslutit sig till Tobakskonventionen (Sverige anslöt sig år 2005) vid ett partsmöte i november i år ska anta protokollet.

Länk till FCAs kampanjsida om illegal tobakshandel

Läs vidare