Uppmaningen kommer sedan BMA låtit göra en genomgång av forskningen på området. Sammanställningen av tillgängliga vetenskapliga bevis visar att rökning i fordon utsätter alla i fordonet för höga nivåer av passiv rökning. På grund av den låga luftomsättningen i en bil blir halterna av giftiga ämnen i luften snabbt mycket höga. Man utsätts för 23 gånger fler gifter i en rökig bil än i en rökig bar, enligt BMAs forskningsöversikt. De höga koncentrationerna av farliga ämnen innebär särskilt stora risker för barn och för andra extra känsliga personer, exempelvis äldre som ofta har känsliga luftvägar.

Barns extra höga risk beror bl a på att deras immunsystem ännu inte är färdigutvecklat. Samtidigt har barn, påpekar BMA, oftast ingen möjlighet att själva välja om de vill åka i den rökiga bilen eller ej.

Dr Vivienne Nathanson, chef för BMAs arbete med yrkesfrågor, säger:

– Över 80000 dödsfall per år I England beror på rökning, Bakom statistiken finns de individuella fall av ohälsa och för tidig död som läkare möter. Därför engagerar vi oss i att minska skadeverkningarna av tobak.

– England tog ett stort steg framåt genom att förbjuda rökning i alla offentliga inomhuslokaler, men mer kan fortfarande göras. Vi vill att regeringen tar det djärva och modiga steget att förbjuda rökning i privata fordon. Det vetenskapliga stödet för en sådan åtgärd är överväldigande.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten om rökning i bil från BMA.

Läs vidare