Förra gången som Tobaksfakta ställde denna fråga i en opinionsstudie, i februari 2011, var det 70 procent av 1 000 tillfrågade som stödde införande av exponeringsförbud. De nya siffrorna tyder på att stödet inte bara är stort utan på att det också växer. I 2013 års studie, genomförd av undersökningsföretaget Netigate, svarar 45 procent att det vore utmärkt med ett exponeringsförbud medan 38 procent tycker att det vore bra. Att ett exponeringsförbud vore mindre bra tycker 6 procent, 4 procent anser att det vore dåligt och 7 procent vet inte eller har ingen åsikt.

Flera vetenskapliga studier visar att tobaksbolagens reklam på försäljningsställena kan locka barn och ungdomar att röka och snusa. Forskningen visar att exponeringsförbud på säljställen minskar rekryteringen av nya tobakskonsumenter bland unga. Även de som försöker sluta med tobak har hjälp av ett exponeringsförbud, visar forskningen.

Exponeringsförbud är en åtgärd som rekommenderas i riktlinjer till WHOs tobakskonvention. Elva länder har hittills beslutat att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter. Bland dessa finns Norge, Finland, Island, Irland och England har infört exponeringsförbud.

– Det är absolut inte rimligt att Sverige, mot folkviljan, tillåter tobaksindustrin att fortsätta exponera barn och ungdomar för tobak på försäljningsställen, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Varje dag som detta nödvändiga beslut skjuts upp leder till att fler unga riskerar att fastna i ett livslångt beroende. Nog borde våra barns hälsa vara viktigare än tobaksindustrins vinstintressen.

En svensk statlig utredning lade nyligen fram ett förslag om skärpt tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50). I ett remissyttrande över utredningsförslaget tillstyrker Tobaksfakta utredningens förslag, men framhåller att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga. Det räcker inte att förbättra tillsynen av reglerna om marknadsföring av tobak, anser Tobaksfakta, utan dessa regler behöver skärpas. Sverige bör, framhåller Tobaksfakta, införa exponeringsförbud och standardiserade (”neutrala”) tobaksförpackningar.

Läs vidare