Nästa år blir det åter tillåtet för kommunerna att göra så kallade kontrollköp för att kolla att åldersgränserna för köp av tobak, folköl och receptfria läkemedel följs. Det blir resultatet om den lagrådsremiss som regeringen lagt fram går igenom.

Det här är en tillsynsmetod som använts länge och som anses effektiv. År 2009 blev det dock stopp för att använda den eftersom justitieombudsmannen, JO, slog fast att kontrollköp var att betrakta som dold myndighetsutövning och saknade lagstöd. Kommunerna protesterade och 2011 tillsattes provköpsutredningen vars förslag ligger till grund för den lagrådsremiss som regeringen nu presenterar.

Förslaget innebär att kontrollköp ges lagstöd och åter kan användas i tillsynsarbetet.Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2014.

Läs vidare