Internationell utblick

Tobaksfakta vill stimulera arbetet med att genomföra tobakskonventionen i Sverige, och genom att titta på hur man gjort i andra länder kan vi få inspiration och kunskap. Arbetet stärks även genom vårt engagemang i flera internationella nätverk.

2000 danska butiker gömmer tobaken för att skydda ungdomarna

Den 1 juli i år kommer cirka 2000 butiker i Danmark att frivilligt dölja tobak för sina kunder. Orsaken är...

Läs mer

Tobaksfakta deltar på internationell konferens för tobakskontroll

För fjärde året i rad anordnar ENSP, European Network for Smoking Prevention, en internationell konferens om tobakskontroll. Ca 300 deltagare...

Läs mer

Kanada överväger varningstext på varje cigarett

Sedan 2001 har Kanada varningsbilder och varningstext på cigarettpaketen. Nu kan landet bli den första nationen i världen som sätter...

Läs mer

Sex länder med Tobacco Endgame-mål

Irland var tidigt ute med Tobacco Endgame-mål. I Skottland är rökning starkt kopplat till socioekonomiska skillnader. Finland har lyckats få...

Läs mer

Fler länder inför standardiserade tobaksförpackningar – men i Sverige är det stiltje

Hittills har 15 länder sagt ja till standardiserade tobaksförpackningar. Näst på tur står Singapore. I Sverige har frågan fastnat, med...

Läs mer

Tobaksfakta invald i European Network for Smoking Prevention

– Tobaksindustrin är global, och deras metoder är desamma överallt, så därför är det viktigt att Tobaksfakta deltar i det...

Läs mer

Höjd åldersgräns för tobak kan snart bli verklighet i Finland

Finland har redan idag en av EU:s strängaste tobakslagar men i sin strävan efter att bli tobaksfritt till 2030 föreslås...

Läs mer

Resultatet av COP8: Ny global strategi, granskningsarbete och mer transparens

Några framsteg och några besvikelser summerar COP8. Många organisationer hyllar lanseringen av en ny kraftfull global strategi för att öka...

Läs mer

Kön och tobak rönte stort intresse på COP8

Tobaksindustrin försöker ta sig in i låginkomstländer där de vill få människor som lever i fattigdom att sälja tobak och...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev