Stockholms län har hittills drabbats hårt av coronapandemin och där är smittspridningen större i vissa områden. Den 21 april hade Rinkeby-Kista störst andel smittade per 10 000 invånare följt av Spånga-Tensta, Sundbyberg och Skärholmen. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att utlandsfödda svenskar är överrepresenterade bland dem som smittats av coronaviruset. Rökning är också vanligare bland utlandsfödda, särskilt män.

 – Vi vet att många är oroliga för rökningens effekter. Genom kampanjen vill vi nå ut med att vi finns för den som vill sluta, både under och efter pandemin. Rökning bidrar till en ojämlik hälsa. Därför vill vi att alla, oavsett språk, får tillgång till stöd, säger Annelie Johansson, driftansvarig vid Sluta Röka-Linjen.

Sluta-Röka-Linjen erbjuder sedan tidigare stöd på flera olika språk. Kampanjen blir ett led i att säkerställa att fler nås av budskapet att det finns kostnadsfritt stöd att få om man vill sluta röka. Kampanjen, som går under namnet ”Rökstopp förbättrar din hälsa direkt”, lyfter de positiva hälsovinster ett rökstopp innebär. Bland annat att blodtrycket går ner redan efter 20 minuter och att risken för hjärtinfarkt har börjat minska efter ett dygn.

­­- Vi är glada att få möjlighet att göra den här insatsen tillsammans med Sluta-Röka-Linjen. Forskning visar att tobaksrökning orsakar en rad sjukdomar, framför allt i våra hjärtan, kärl och lungor. Därför känns det angeläget att sprida budskap som får fler att sluta röka, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Den som önskar stöd på annat språk än svenska eller engelska kan fylla i ett kontaktformulär på Sluta-Röka-Linjens hemsida (www.slutarokalinjen.se/other-languages). Sluta-Röka-Linjen ringer upp personen med tolk eller flerspråkig rådgivare så fort som möjligt.

Kampanjen kommer att spridas i sociala medier under maj månad. Mer om kampanjen hittar du här

 För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, e-post: anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Charlotta Kjellberg, pressansvarig, Sluta-Röka-Linjen, telefon: 072-579 55 76, e-post:
charlotta.eriksson-kjellberg@sll.se

 

Fakta

Om Sluta-röka-linjens arbete:

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri nationell stödlinje för alla som vill sluta med tobak eller ha stöd att inte börja igen. Vi erbjuder ett individanpassat stöd inom tobaksavvänjning på flera språk via telefon och chatt. Sluta-Röka-Linjen kan därmed avlasta vården och bidra till minskat tobaksbruk i hela befolkningen.

Om Hjärt-Lungfondens arbete:

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

 

 

 

 

Läs vidare