Från och med oktober kan bilförare i England och Wales dömas till böter på 50 pund om det finns minderåriga i bilen och någon i fordonet röker. Är det en passagerare som röker, kan både denna och föraren straffas. Föraren har skyldighet att förhindra rökning i bilen om personer under 18 år färdas där.

Informationskampanjen fokuserar på barns särskilda utsatthet när det gäller passiv rökning. Eftersom de andas snabbare och har mindre lungor än vuxna samtidigt som deras immunsystem inte är färdigutvecklat. Sammantaget gör detta dem mer sårbara för skadeeffekterna av tobaksrök. Dessutom kan barn ha svårt att säga ifrån till vuxna som röker.

”Forskning har visat att omkring en tredjedel av barn som utsätts för passiv rökning i fordon är för rädda eller generade för att be rökaren att sluta”, säger hälsominister Jane Ellison.

”Vi vill att alla barn ska få växa upp utan den sjukdomsbörda som tobak för med sig.”

Länk till en kampanjfilm från brittiska hälsodepartementet på YouTube

Läs vidare