– Det är en viktig symbol för att kunna nå målet om ett rökfritt Kalmar län och bidra till ett rökfritt Sverige, säger landstingets utvecklingsdirektör Krister Björkegren, som har samordningsansvar för landstingets folkhälsoarbete.

Kalmarlandstingets beslut presenterades när det fjärde Tobacco Endgame-seminariet på tisdagen genomfördes i Stockholm.

– Sedan vårt förra seminarium i november har vi blivit 25 fler organisationer som stöder en utfasning av rökningen, berättade Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och nationell samordnare av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Vid seminariet i november presenterades Sveriges första landsting bland organisationerna som stöder Tobacco Endgame. Det var Jämtlands läns landsting som då hade fattat detta beslut.

– Det tyckte jag var häftigt – att en politiskt styrd organisation hade fattat ett enhälligt beslut om detta. Nu känns det lika stort att Jämtland fått en efterföljare, sade Göran Boëthius i sin introduktion på onsdagen.

Målet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är att fasa ut rökningen. År 2025 ska det finnas färre än fem procent rökare i Sveriges befolkning.

Kalmar läns landsting har satt som mål för sitt folkhälsoarbete att vara ett tobaksfritt län 2025.

– Nu håller vi på att ta fram en strategi och en handlingsplan för hur vi ska nå dit, förklarade Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare i Kalmar läns landsting.

– Vi ser Tobacco Endgame och målet om ett tobaksfritt län som ett paraply för hela vårt tobaksarbete.

Hela seminariet finns inspelat och kan ses på denna länk.

Läs vidare