Det mest effektiva sättet att bekämpa cancer, hjärt-kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och diabetes är förbättrad tobaksprevention.

De fyra världsorganisationerna, som tillsammans bildar the NCD Alliance, har sammanfattat sina slutsatser om kampen mot tobaksepidemin i en kort rapport. Tankesmedjan Tobaksfakta har nu låtit översätta den till svenska. Du kan ladda ned den svenska versionen här.

Läs vidare