Jämförelsen mellan cigaretter och e-cigaretter är haltande, tycker Jesper Hellberg. Man borde inte jämföra produkterna med varandra, utan istället jämföra e-cigaretter med att inte använda någon nikotinprodukt överhuvudtaget.

Se inslaget här

Läs också intervju om tobaksavvänjning med Jesper Hallberg

Läs vidare