Enligt Psykologer mot Tobak har inläggning för rökavvänjning efterfrågats i många år. Föreningen har de senaste åren gjort flera lyckade pilotförsök i samarbete med systerorganisationen Sjuksköterskor mot Tobak. Till dessa har verkligt ”svåra fall” valts ut. Rökare och snusare som många gånger försökt att sluta, men återfallit, har i internatform fått avvänjningshjälp både individuellt och i grupp. Omkring 90 procent har blivit tobaksfria. Vid traditionell rökavvänjning är 30-40 procent rökfria efter ett år.

– Det var fantastiskt att arbeta med deltagarna i internatform och se hur bra det gick för dem. ”Tacksam för resten av livet” sa en av deltagarna när vi avslutade programmet, berättar psykolog Barbro Holm Ivarsson, som ledde Psykologer mot Tobaks pilotprojekt.

Hon är en av Sveriges främsta experter på tobaksavvänjning och kommer tillsammans med en annan erfaren expert, hälsopedagog Annelie Johansson, även nu att ansvara för behandlingen. Det första internatet äger rum i september 2011 i Trosa i Södermanland . Satsningen riktar sig såväl direkt till privatpersoner och hälso- och sjukvården som till arbetsgivare som vill hjälpa anställda att bli tobaksfria. Kostnaden är 14 000 kronor för en plats. Läs mer på www.psykologermottobak.org

Läs vidare