Regeringen har aviserat en höjning av tobaksskatten från 2023, vilket Tobaksfakta har skrivit om tidigare.

Priserna på tobak i Sverige är lägre än i grannländerna, vilket urholkar effekten av höjda tobakspriser där.

”Höjd tobaksskatt i Sverige är både positiv för svensk folkhälsa och för Norge genom att prisskillnaderna mellan Norge och Sverige minskar och att det blir färre skäl för norrmän att resa till Sverige för att köpa billigare tobak. De nordiska länderna bör göra mer för att harmonisera skattenivåerna genom att höja dem,” skriver Kerstin Byrkje, specialrådgivare för Kreftforeningen i Norge till Tobaksfakta.

Även Niels Them Kjær på den danska cancerföreningen Kræftens Bekæmpelse tar upp att folkhälsan i Sveriges grannländer påverkas när Sverige har lägre skatter på tobak än grannländerna.

”De billiga priserna i Sverige har inte bara en negativ inverkan på folkhälsan i Sverige utan även i grannländerna Norge, Danmark och Finland. Vi uppmanar därför de nordiska skatteministrarna att prata ihop sig och samordna skattehöjningar”, skriver han i en kommentar.

I Danmark höjdes tobaksskatterna i april i år så att ett paket med 20 cigaretter nu kostar 55 danska kronor, vilket motsvarar 75 svenska. Vid årsskiftet höjs de med ytterligare fem danska kronor.

”Kræftens Bekæmpelse stöder naturligtvis högre tobakskatter i Sverige, men vi är oroliga över att de inte kommer förrän 2023. År 2020 har Danmark precis höjt tobakskatterna. Syftet är särskilt att begränsa antalet barn och ungdomar som börjar röka. Om köpenhamnare kan köpa billiga cigaretter i Malmö blir effekten mindre”, skriver Niels

Olaglig handel i länder med svaga rättssystem

Tobaksindustrin, som förstås vill sälja så mycket tobaksprodukter som möjligt, brukar försöka hindra höjda tobaksskatter, och använder då argumentet att en hög tobaksskatt leder till mer illegal handel med tobaksprodukter. Det är dock en myt. Den illegala handeln med tobaksprodukter sker mest i länder med svaga rättssystem, och där brukar tobakspriserna vara låga.

Dessutom är det väl känt att tobaksbolagen själva ligger bakom mycket av den olagliga handeln. Enligt Tobacco Atlas beräknas 98 procent av cigaretterna i den illegala tobakshandeln komma från laglig tobakstillverkning. Tobaksföretag är en av de aktörer som har mest nytta av olaglig cigaretthandel. Smuggling hjälper dessa företag att generera högre vinster genom att göra det möjligt för dem att betala tobaksskatter i länder med lägre avgifter, eller att inte betala skatt alls. Det är väl dokumenterat att tobaksindustrins olika affärsstrategier för att öka försäljningen av tobak underlättar den olagliga cigaretthandeln. Över hela världen har tobaksföretag betalat miljarder dollar i straffavgifter efter att de har befunnits skyldiga till att organisera olaglig tobakshandel.

Läs mer om detta här och i Tobaksfaktas faktablad Om olaglig handel med tobaksprodukter.

Faktaruta norsk och dansk tobaksskatt

I Norge är skatten 2:68 norska kronor per cigarett, vilket är ungefär lika mycket i svenska kronor.

I Danmark är skatten 173,79 danska öre per cigarett, vilket motsvarar cirka 255 svenska öre, eller 2:55 svenska kronor, plus en procent av detaljhandelspriset. Från första januari höjs skatten till 193,54 danska öre per cigarett.

Den svenska skatten på cigaretter är 1:60 kronor styck, plus en procent av detaljhandelspriset.

Den norska skatten på snus är 1:09 norska kronor per gram av förpackningens nettovikt. Motsvarande svenska skatt är 0:46 kronor per gram (459 kronor per kilo).

 

Läs vidare