Höjningen framgår av budgetpropositionen för 2021, men några detaljer är ännu inte kända. Även alkoholskatten ska höjas 2023, första gången sedan 2017. Regeringen skriver på sin webbplats att höjningarna bedöms ge ökade intäkter med 0,41 respektive 0,55 miljarder kronor netto från och med den 1 januari 2023.
Det är ännu inte bestämt hur tobaksskattehöjningen ska fördelas mellan cigaretter och snus.

– När det gäller tobaksskatten har EU kommit med en rapport som visar att i förhållande till hushållens inkomst så är priset lågt i Sverige i jämfört med andra länder, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Aftonbladet.

Danmark höjde i april skatten på cigaretter. Att Sverige har haft lägre tobakspriser än sina grannländer har bland annat inneburit att danskar har kunnat spara cirka 30 procent genom att köpa tobak i Sverige. Danska handlare har protesterat mot detta och begärt ändrade regler för hur stor mängd cigaretter som får föras in tullfritt i Danmark.

Myt att höjd skatt ökar smugglingen

Höga priser på tobaksprodukter är en effektiv metod att samtidigt både få ner tobaksanvändningen och förbättra folkhälsan i ett land. Dessutom leder det även till skatteintäkter för landet och lägre kostnader för sjukvård.

Ett argument mot höjda tobaksskatter som brukar framföras av tobaksindustrin och dess allierade är att den leder till ökad smuggling och olaglig handel med tobaksprodukter. Det är dock en myt. Fakta är att det är i länder med svaga rättssystem som den illegala handeln blomstrar. De länderna har ofta låga priser på tobak.

Läs mer om vilka faktorer som leder till olaglig handel med tobaksprodukter i Tobaksfaktas faktablad Om olaglig handel med tobaksprodukter.

Faktaruta tobaksskatten

Tobaksskatt är en så kallad punktskatt. Punktskatter ger staten inkomster, men används också för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning.

Tobaksskatten följer konsumentprisindex och omräknas varje år. Skatten för 2021 kommer att framgå i en förordning i november i år och beräknas ge statskassan 12,62 miljarder kronor 2021. Från 1 juli 2021 föreslås även att det införs en skatt på tobak som idag inte beskattas (övrig tobak) och att den ska vara samma som för röktobak.

Tobaksskatt betalas på följande varor (föreslagen skatt för 2021 inom parentes):

• Cigaretter: 1:60 kronor per styck plus en procent av detaljhandelspriset (1:62 kronor per styck)
• Cigarrer och cigariller: 1:41 kronor per styck (1:42 kronor per styck)
• Röktobak: 1957 kronor per kilo (1971 kronor per kilo)
• Snus: 459 kronor per kilo (462 kronor per kilo)
• Tuggtobak: 506 kronor per kilo (510 kronor per kilo)

Nikotinskatt på vissa nikotinprodukter infördes 1 juli 2018. Skatten följer inte konsumentprisindex. Skattesatsen på e-vätskor som innehåller nikotin är 2000 kronor per liter vätska. För nikotinhaltiga produkter som är avsedda att användas i mun eller näsa och som inte innehåller tobak, till exempel så kallat tobaksfritt snus, nikotintuggummi och nikotinnässpray är skatten 200 kronor per kilo.

För 2021 föreslås en ändrad beräkning på nikotinskatten för e-vätskor med högt nikotininnehåll. För e-vätskor med mellan 15 och 20 milligram nikotin per milliliter vätska föreslås skatten bli 4000 kronor per liter vätska.

Tobaksskatt

Nikotinskatt

Regeringens beräkningskonventioner 2021

Källa: Skatteverket

 

 

Läs vidare