Tio personer dör i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) varje dag i Danmark. Rökning står för minst 85 procent av KOL-fallen. En av de rökare som drabbats är Anders Falktoft. I en serie radioprogram i Danmarks radio, talar hans son Peter med sin sjuke far om rökningens orsaker och konsekvenser i Danmark. Programserien heter Danmarks dräpare # 1,och syftar på alla liv som rökningen tar.

https://www.dr.dk/lyd/p1/danmarks-draeber-1-med-peter-falktoft/danmarks-draeber-1-med-peter-falktoft-1/danmarks-draeber-1-med-peter-falktoft-4-5-16121911714

Läs vidare