Detta konstaterar forskare som studerat koncentrationerna av tobaksrök i luften på serveringar inomhus och utomhus i åtta europeiska länder. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS (Public Library of Science) ONE.

I takt med att allt fler länder inför rökfria serveringsmiljöer inomhus, växer intresset för det faktum att passiv rökning är ett problem även på serveringar inomhus. Det kan till och med vara så att koncentrationerna av tobaksrök i luften på uteserveringar blivit högre sedan rökförbud infördes inomhus, vilket bl.a. den här aktuella studien ger stöd för.

Även om det ofta är större luftväxling i utomhusmiljöer, har tidigare studier visat att halterna av tobaksrök där kan bli lika höga som på rökiga barer inomhus. Detta är oroväckande eftersom annan forskning tydligt har visat att det inte finns några ofarliga nivåer av passiv rökning. Den undersökning som nu genomförts är en av de hittills största kartläggningarna av rökhalterna på serveringar inomhus och utomhus. Studien gjordes på nattklubbar, restauranger och barer i större städer i Österrike, Frankrike, Irland, italien, Polen, Portugal, Slovakien och Spanien. Mätningarna gjordes under perioden mars 2009-mars 2011. Sammanlagt 170 prover på nikotinhalter i luften och 142 prover på partikelhalter samlades in och analyserades.

Halten av tobaksrök i luften (mätt i nikotinkoncentration) var omkring fem gånger högre på uteserveringar där rökning på inomhusserveringar var förbjuden än där ett sådant rökförbud saknades. Halten av tobaksrök på uteserveringar kunde nå upp till mycket höga värden och det gällde särskilt de som på något sätt var inbyggda, t.ex. genom att det fanns ett tak över eller att det hade byggts en hög vägg eller mur som vindskydd. På sådana platser kunde rökhalterna faktiskt bli högre än på inomhusserveringar där rökning tilläts.

Forskarna drar slutsatsen att rökförbud inomhus har ökat den passiva rökningen utomhus och att detta problem nu kräver lagstiftarnas intresse. Forskarna anser att nuvarande lagar i de undersökta länderna är otillräckliga för att skydda personalens och gästernas hälsa. Som ett första steg föreslår forskarna att man förbjuder rökning på uteserveringar med tak över eller som omgärdas av väggar.

I Sverige har Statens folkhälsoinstitut fått regeringens uppdrag att utreda om rökförbud bör införas i fler offentliga miljöer. Utomhusmiljöer som uteserveringar, badstränder och tågperronger hör till de miljöer som diskuteras, vilket Tobaksfakta nyligen belyste.

Här hittar du den europeiska forskningsstudien i PLoS ONE.

Läs vidare