Därmed har alla sydamerikanska länder omfattande lagar om rökfrihet, enligt Tobacco Reporter.

”Detta är ett fantastiskt ögonblick inte bara för paraguayanernas hälsa utan för hela Sydamerika,” säger Adriana Blanco, chef för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, i vanligt tal tobakskonventionen.

När konventionen trädde i kraft för mer än 15 år sedan, gav endast ett land i Sydamerika, Uruguay, sina medborgare ett brett skydd mot passiv rökning.

 

Läs vidare