– På senare år har multinationella tobaksbolag med juridiska vapen skamlöst angripit länder som ligger i frontlinjen i kriget mot tobaken, säger WHO-chefen Margaret Chan.

– Vi måste stå enade tillsammans med dessa länders regeringar som haft modet att göra det rätta för att skydda sina medborgare.

Temat för årets World No Tobacco Day är just att skydda ländernas hälsopolitik mot tobaksindustrins påverkan. Kravet på att hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken finns i Tobakskonventionens artikel 5.3. Den nya skrift som WHO nu publicerat är en handbok för hur länderna ska kunna genomföra artikel 5.3 – ”Technical Resource for Country Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3”.

Skriften beskriver bl.a. tobaksindustrins olika taktiska grepp och ger tips om hur de kan bemötas. Exempel på sådana vanliga taktiska grepp i tobaksindustrins lobbying och offentlig opinionsbildning är att:

  • manövrera för att ta over den politiska och lagstiftande processen.
  • överdriva tobaksindustrins ekonomiska betydelse.
  • manipulera allmänheten för att bli betraktad som en respektabel verksamhet
  • föra fram sina argument genom stödgrupper som skapas för att vara tobaksindustrins ombud
  • misskreditera forskning
  • trakassera regeringar genom juridiska stämningar eller hot om stämningar

Varje år dör over sex miljoner människor i världen av tobakens skadeverkningar. Tobak dödar hälften av sina användare. Enligt WHOs beräkningar riskerar antalet tobaksdöda per år att vara uppe i åtta miljoner år 2030 om inget drastiskt görs.

Läs vidare